Taavi-Mats Utt

Taavi-Mats Utt alustas oma muusikaõpinguid 15-aastaselt helilooja Heino Jürisalu eraõpilasena. Viimase õhutusel järgnesid oboeõpingud Otsa koolis (plokkflööti ei olnud sellel ajal võimalik õppida). Plokkflööt kujunes siiski põhipilliks ja Taavi-Mats õpetas seda kohe peale Otsa kooli lõpetamist Viljandi Muusikakoolis ning osales samal ajal Viljandi Linakapelli töös. Järgnevatel aastatel õpetas ta plokkflööti Tallinna VHK muusikakoolis ja selle eelkäijas – Vanalinna Muusikamajas. Samaaegselt mängis ta ansamblis Linnamuusikud. Sellel perioodil kasutas ta ära kõik võimalused saada professionaalset plokkflöödiõpet. Kursused Marijke Miesseni, Anneke Boeke ja Eva Legȇne’i juures on vaid üks osa neist.
Peale edukate sisseastumiseksamite sooritamist võeti Taavi-Mats vastu Indiana Ülikooli plokkflöödi erialale. Õpingud tehnilistel põhjustel siiski teoks ei saanud. Sellel perioodil tegi Taavi-Mats aktiivset koostööd pea kõikide meie varajase muusika ansamblitega, osales paljudel salvestustel, sealhulgas Hortus Musicuse ja Riia Barokkorkestriga. Sel ajal valmis ETV telekooli saatesari Flautissimo, kus Taavi-Mats oli altplokkflöödi õpetuse sarja autor ja saatejuht. 1989. aastal asutas Taavi-Mats koos Reet Sukaga varajase muusika stuudio Cantores Vagantes https://www.facebook.com/cantoresvagantes/. Lisaks kontserttegevusele Eesti parimates saalides, Skandinaavias ja Venemaal pakkus stuudio Cantores Vagantes ka plokkflöödiõpetust ja sealt on võrsunud mitmed meie tänast muusikapilti rikastavad muusikud.
1997. aastal võeti Taavi-Mats vastu Haagi Kuningliku Konservatooriumi plokkflöödiklassi. Lisaks plokkflöödi- ja barokkoboe õpingutele sai Taavi-Mats samast õppeasutusest ka varajase muusika õpetaja kvalifikatsiooni. Peale õpingute lõpetamist Hollandis asutas Taavi-Mats koos Reet Sukaga Euroopa Plokkflöödiõpetajate Assotsiatsiooni Eesti haru (ERTA-Estonia). Alates algusest ja peale mõneaastast vaheaega juhib ta taas selle tegevust ja kuulub ka ERTA-Internationali juhatusse. Selle organisatsiooni asutamisest peale on ta juhendanud koos Euroopa kolleegidega iga-aastaseid õpetajate täienduskoolituse kursuseid. Taavi-Mats on õpetanud plokkflööti ka Otsa koolis, Viljandi Kultuurikolledžis ja Tallinna Ülikoolis. Alates 2016. aastast õpetab Taavi-Mats plokkflööti Tallinna Nõmme Huvikoolis.
Paralleelselt õpetamise ja interpreeditööga on ta korraldanud ja esinenud viimaste aastate kontserdisarjades “Cantores Vagantes Raekojas”, esinenud mitmetel festivalidel ja CD-de salvestustel. Eesti Interpreetide Liidu liikmena osaleb Taavi-Mats sageli ka EIL-i kontserdisarjades. Taavi-Mats on avaldanud mitmeid kirjutisi ajalehes Sirp ja ajakirjas Muusika http://www.ajakirimuusika.ee/single-post/2017/11/02/Armastus-ja-austus-muusika-vastu-kumas-läbi-igast-noodist-Aago-Räätsa-lühike-ent-särav-muusikukarjäär ning on Klassikaraadio sarja “Kuulamiskool” 9 saate autor.
Taavi-Mats on ka rahvusvaheliselt tuntud plokkflöödimeister. Lisaks Cantores Vagantesele mängivad tema pillidega paljud tipp-mängijad Euroopast Aasiani. Tema plokkflöödid kõlavad rohketel CD-del ja koostöös hollandi kolleegi Heiko ter Scheggetiga on ta teinud 12 pillist koosneva renessanssplokkflöötide konsordi Euroopa mainekaimale varajase muusika õppeasutusele Schola Cantorum Basiliensisele. See on saanud võimalikuks tänu intensiivsele uurimustegevusele Euroopa muuseumides ja erakogudes, mis omakorda on viinud artikliteni mitmetes teadusajakirjades http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2007/issue_2/arch-2007-2-3.pdf ja esinemisteni konverentsidel Šveitsis, Austrias ja Tšehhis. Täienduskoolituse ja loengutega on Taavi-Mats esinenud EMTAs, Sibeliuse Akadeemias, Schola Cantorum Basiliensises ja paljudes teistes paikades.
Viimase kümne aasta jooksul on Taavi-Mats olnud noortele plokkflöödimängijatele adresseeritud Rõuge suvekooli initsiaator ja õpetaja. Taavi-Mats on ka koos Reet Sukaga novembris ja detsembris toimuva vanamuusikafestivali Tallinn feat. Reval kunstiline juht. Põhiprogrammi kõrval toimub ka noorteprogramm, mis on üheks väljundiks ka meie õpilastele.